Meld på til konfirmasjon i Hegra menighet

Fyll inn skjema og send inn når du skal registrere en konfirmant i Hegra, Okkelberg eller Floren. Du velger selv om du skal registrere bare en eller to foresatte.

Når du trykker på “Send”, kan det ta litt tid før du får tilbakemelding om at informasjonen er mottatt. Vent litt før du trykker «Send» på nytt.

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær