Carolsgudstjeneste

Torsdag 3. desember kl. 19.00 i Værnes kirke

En musikkgudstjeneste i anglikansk tradisjon. Værnes Kantori og Dameavdelingen deltar. Elen Cath Hopen Furunes og Brita Sjøberg, dirigenter. Ingar Samset, sokneprest.
Gudstjenesten blir tatt opp av NRK radio.
de ni lesninger 2015

Av Brita Sjöberg

Tidl. kantor