Referat fra konfirmantforeldremøte i værnes 17. juni 2015

Presentasjon: Margareth Gela og Laffen Jensen kateket

Margareth Gela          laffen

Påmelding for konfirmanter 2016 her: http://www.stjordalkirken.no/konfirmantpamelding

Konfirmanter som ikke er døpt i Stjørdal kommune, må levere kopi av dåpsattest. Dersom du ikke har dåpsattest, får du dette fra kirkekontoret der du er døpt. Da holder det å oppgi sted/dato.

VIKTIG: Legg inn korrekt info om skole/klasse/krets/mobiltelefon konfirmant/mobiltelefon foreldre og likens med mail.

Oppgi eventuelle ting som vi må ta hensyn til. Dette være seg allergier, handicap, sykdommer, medisinbruk (konfirmantleir) og andre ting vi må ta hensyn til. Vi henter ikke inn info fra skolene om dette.

På nettsiden finner du også all informasjon fremover. Vi forventer at konfimantene selv følger med på når det er samling/oppmøte, og at konfirmantene/foresatte følger med på denne nettsiden – spesielt dersom fravær.

Undervisning (Se egen plan)

 • Samlinger:
  • 12 stk. Må prioriteres. Dersom konfirmanten likevel ikke kan komme – sender foresatte en melding (mail/sms) til kateket. Helst i forkant, og helst før jeg må etterlyse dette. Se for øvrig plan.
  • PLANLEGG GODT OG UNNGÅ FRAVÆR. Konfirmanten settes opp på en bestemt samling, men kan selv velge om han/hun skal ta den andre samlingen – dersom den første kolliderer med annet.
 • Gudstjenester. Konfirmantene må være med på 8 ordinære gudstjenester (ikke bryllup, begravelse o.l) i løpet av året. De får et gudstjenestekort hvor prest signerer for oppmøte. Det er ikke nødvendig å vente til april før konfirmanten begynner med dette. Som forelder kan du gjerne pushe på her. Vi vil ha noen egne ungdomsgudstjenester i Stjørdal kirke (kimen kulturhus). Anbefaler at konfirmantene bennytter seg av disse – her er foreldrene selvsagt også hjertelig velkommen.
 • Natt-volleyballcup. 250 konfirmanter møtes og spiller volleyball. Vi setter opp lag. Her trenger vi en del hjelp fra foreldrene: pizzabaking (konfirmantene får dette gratis underveis), kiosksalg, dømming, vakt og akkreditering. Dersom konfirmanten likevel ikke kan møte, ønsker vi tidlig beskjed om dette – da vi blant annet bruker de siste ukene til å sette opp lag.
 • Leir/helgesamling er obligatorisk og konfirmanten MÅ VELGE mellom enten:
  • En leir. Leir koster ca 1000,-. Begrenset antall plasser pr. leir – og her skal vi ha med konfirmanter fra de andre kirkene – så første mann til mølla. Eller:
  • helgesamlingen. en lørdag kl. 10:00 – 14:00. Gratis

Det vil være en egen påmelding for leir/helgesamling. Vi sender ut melding når det er klart

for påmelding. NB! Det er begrenset antall plasser pr. leir – og vi ha med konfirmanter fra de andre menighetene i Stjørdal. Det er derfor viktig at dere er rask ute med påmelding. Vi har ikke et system som stenger påmelding når leiren er full, men vil se på tidsstempel for påmeling, når konfirmantene fordeles på leirene.

 • Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp i mars. Konfirmantene går rundt 2 og 2, med bøsser i hele Stjørdal kommune og samler inn penger til de som ikke har det så bra som oss. Her trenger vi også hjelp fra foreldre til kjøring rundt til rodene og til bollebaking (konfirmantene får boller og kakao når de er ferdige med innsamlingen).

Presentasjonsgudstjeneste med praktiske oppgaver:

 • Delta i Gudstjenesten (Ønske velkommen, dele ut salmebøker, prosesjon mm)
 • Presentere seg selv (Navn, hobby o.l)
 • Servere kirkekaffe
 • Informasjon om når den enkelte skal delta, sendes ut fortløpende.

Fotografering:

Vi tar et gruppebilde av konfirmantene når konfirmasjonen nærmer seg.

 • Fint om konfirmanten kan ha på seg finsko når bildet taes. De bør også unngå klær med skarpe farver da. For øvrig bruker de konfirmantkappen som de skal ha på seg under selve konfirmasjonen.
 • Dette bildet sendes til lokalavisene med navn og konfirmasjonsdag for gruppen.
 • Det er mulig å kjøpe bildet for de som ønsker det. Tilbud fra fotografen kommer etter bildetaking.

Øving:

Like før konfirmasjonen har vi en kort gjennomgang av konfirmasjonsgudstjenesten. Konfirmantene blir da gjort kjent med hvordan vi går inn i og ut av kirken, hvor de skal sitte, og hvordan vi gjennomfører forbønnen.

Konfirmasjonen:

 • Vi reserverer en benk i kirken til konfirmantens familie. Det er plass til ca 7-8 voksne pr. benk. I tillegg er det plasser bak i kirken som ikke blir reservert.
 • Konfirmanten møter opp 45 minutter før gudstjenesten. Oppmøte på vestsiden av Kirkestallen. Der blir de møtt av noen som hjeLper de med å få på seg konfirmantkapper. Deretter stiller vi opp og går i prosesjon til kirken og inn i gudstjenesten.

Ta for øvrig kontakt dersom det dukker opp noe. Vi er løsningsorienterte.