Overdragelse av festerett

Alle graver på kirkegårdene i Stjørdal har en fester som er ansvarlig for graven. Når en grav skal få ny fester, trenger Kirkelig fellesråd underskrift fra både ny og gammel fester.

Skjema for overdragelse av gravfeste.

Her finner du skjema for overdragelse av festerett. Fyll ut skjemaet og returner det til:

Stjørdal kirkelige fellesråd
Sandgata 15
7500 Stjørdal

eller til epostadresse kirkelig.fellesrad@stjordal.kommune.no

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær