Ny alterduk i Hegra kirke

Hegra kirke har fram til overrekkelsen av denne nye alterduken høsten 2013 hatt 3 alterduker. Den eldste var fra 1926. Så ble en duk gitt til kirken av Hegra bondekvinnelag i 1957. Den tredje er en fra ukjent årstall, og er muligens den eldste.
I 2011 mottok Hegra menighet en større arv etter Eli og Peder Fordal. Menighetsrådet besluttet å bruke av disse pengene til å anskaffe ny alterduk.

Liv -Ingeborg Meistad har sydd den nye vakre alterduken til Hegra kirke. Duken er i hardangersøm, og motivet er KORS og KALK. Korset er et sentralt motiv i kirken, og kalken har også sin naturlige plass, siden alteret blant annet er et nattverdsbord.

Samtale med Liv -Ingeborg Meistad

Liv-Ingeborg Meistad er oppvokst i Trondheim i en kristen familie som tilhørte metodistkirken. Hun har i sitt voksne liv bodd rundt omkring i Norge og i Stjørdal har hun bodd både i Skjelstadmark, i Lånke og nå på Stjørdal i Solveien.
Jeg møtte en dame full av energi, pågangsmot og positivitet.

Hun har en sterk tro som bygger på kjærlighet, men hun tilhører ikke en fast menighet. Liv- Ingeborg er fast overbevist om at fysisk aktivitet og mental aktivitet/trening er avgjørende for å kunne ha et godt liv.

Liv- Ingeborg har i likhet med mange damer i samme alder vært yrkesaktiv. Hun bestemte seg også for og gjennomførte videreutdanning i godt voksen alder. Som vernepleier kom hun i kontakt med folk, og hun fikk brukt sine gode sosiale evner i dette arbeidet. Men gamle skader gjorde at hun etter noe tid ble uføretrygdet.

I dag bruker Liv- Ingeborg mye av sin tid i Trondheim i flyktningehelseteamet. Betalingen er å få være kreativ i et spennende miljø.
Hun deltar som assistent i grupper der fysisk aktivitet er i fokus. Der blir hun kjent med mange av våre nye landsmenn -kvinner og hjelper dem med livet i Norge på mange måter.

Det er viktig for dem å komme i aktivitet og å kunne ha en person å prate med. Mange av disse vet ikke om de får bli i Norge, og de sier selv at de har ingenting å komme tilbake til i sitt hjemland.

I tillegg til å hjelpe personer som strever i livene sine på ulike måter, er hennes store hobby som er å brodere, god å ha. Tidligere kunne hun sitte med et broderi i fanget i opptil 10 t i døgnet.

Men selv om Liv- Ingeborg stortrives med et broderi i fanget, og timene hun har brukt på å sy små og store bilder til slekt og venner er svært mange, så er ikke intensiteten like stor som før. Lysten til å brodere er imidlertid alltid der.

Da hun ble spurt om å sy ny alterduk til Hegra kirke, så hun på dette som en fin og god oppgave. Retningslinjene var satt, hun skulle brodere etter et mønster fra Vestfold. Kors og kalk er sentrale motiver. Hun har ikke oversikt over hvor mange timer hun brukte på arbeidet, men at det var mange, det er sikkert. Hun sydde på duken i 6- 7 uker.

Alle som har sett duken må være enige om at resultatet er blitt svært bra. Duken er 2,72 m x 1,40 m, og hun satte sin ære i å forsøke å få arbeidet likt på begge sider.

Liv- Ingeborg setter stor pris på at hun ble invitert til gudstjenesten da duken var ferdig, og hun syntes det var godt å få si noen ord i samme anledning.

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær