Min salme: Jesus lever, graven brast

Mange gamle salmer er svært slitesterke. Det har opplagt sammenheng med at tekst og melodi står godt til hverandre.

Men det er også viktig at de sier oss noe i dag.En salme som har tålt tidens tann godt, er Johan Nordahl Bruns påskesalme «Jesus lever, graven brast».

Den er skrevet til en melodi fra midten av 1600-tallet. Teksten er så direkte og klar at den ikke har behøvd noen modernisering for å bli like godt forstått i dag som da den ble skrevet for omtrent 230 år siden.

Det eneste ordet som er skiftet ut, er et «i» i andre vers som er blitt «til» i dagens salmebok. Dessuten er det et betydelig svakere tredje vers som er sløyfet, slik at salmen i dag lyder

Jesus lever, graven brast!
Han stod opp med guddoms velde.
Trøsten står som klippen fast:
at hans død og blod skal gjelde.
Lynet blinker, jorden bever,
graven brast, og Jesus lever!

Jeg har vunnet, Jesus vant,
døden oppslukt er til seier.
Jesus mørkets fyrste bandt,
jeg den kjøpte frihet eier.
Åpen har jeg himlen funnet,
Jesus vant, og jeg har vunnet!

Jeg opplever dette som en monumental salme der tekst og melodi sammen uttrykker påskedagens jubel. Og den formidler det sentrale i kristendommen.

Eivind Rian

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær