Referat fra Lånke menighetsråd 4. juni 2015

Referat Lånke menighetsråd 04.06.2015

Sted: Lånke menighetshus, kl. 19.00

Til stede:
Jon Ola Sætnan, John Einar Moum, Sigrid Stokke Karlsen, Hilmar Jørstad, Lilly Ertsgård

Forfall:
Grete Størseth Vollan, Aud Sølvi Viken, Kristine Setran, Geir Harald Julseth, Roar Solli,

Vedtakssaker:
25/15 Godkjenning av innkalling og protokoll
Vedtak: Godkjennes.

26/15 Offerliste
Vedlegg: Forslag til offerliste
Vedtak: Offerformålslista godkjennes

27/15 Kirkeverter
Vedlegg: Forslag til liste over kirkeverter
Vedtak: Grete og Hilmar bytter, ellers godkjennes dette.

28/15 Møteplan for høsten
Vedtak: 25.08, 01.10, 26.11

29/15 Plan for høsten
Vedtak:
Gospelkveld: Forslag om 25. oktober. Lilly spør diverse kor.
Medarbeiderfest: Forslag om 11. november. Sammen med nytt råd.
«Oppstartskveld»: Taes sammen med felles møte for begge råd, 01. oktober. Råd, utvalg og andre foreninger i menigheten sine ledere blir invitert til å fortelle om hva de gjør.
50-årskonfirmanter: 20. september. John Ola blir med og leder middagen, og Sigrid finner personer til å være på kjøkkenet.
Allehelgen: 01. november. Det nye rådet finner noen til å hjelpe til her.

30/15 Sommeravslutning/avslutning med menighetsrådet
Vedtak: Avslutning med god mat på møtet den 25. august. AU planlegger hvordan opplegget blir på dagen.
Meldingssaker:
19/15 Informasjon fra fellesrådet.
– Festeavgifta er satt opp

20/15 Informasjon fra presten.
– Lite prestebemanning i kommunen
– Kristine jobber 60%
– Kristines vikariat lyses ut i juni

21/15 Saker til Menighetsbladet.
– Konserten i Elvran

22/15 50-årskonfirmanter.
– 300 kr per bilde.
– Huset er bestilt
– Sigrid bestiller mat.

23/15 Økonomirapport
Eventuelt:

Konserten i Elvran gikk veldig fint, ungdomslaget fikk inn brutto rundt 8000,-, går til fond for Elvran kapell.

Vennlig hilsen
For
Silje Håve Smørvik Jon Ola Sætnan
Vikarierende daglig leder i menighet Leder Lånke menighetsråd

 

Send epost til menighetsrådet:

[contact-form to=’silje.have.smorvik@stjordal.kommune.no’ subject=’Spørsmål til Lånke menighetsråd fra hjemmesida’][contact-field label=’Navn’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Epost’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Spørsmål’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær