Gudstjenestekalenderen

Trykk på ikonet for å legge hendelsen til googlekalenderen din.

Trykk på ikonet hvis du vil se hvor kirken er plassert på kartet.