Endring i undervisningsplan

På grunn av åpen skole på Stokkan ungdomsskole, torsdag 17. september, må konfirmantundervisning denne dagen flyttes til
29. september, Værnes kirke
14:45 Stokkan A + B, Værnes kirke
15:45 Stokkan C + D, Værnes kirke

Kvislabakken krets møter sammen med sin klasse fra
Stokkan
-De konfirmantene i Stokkan E + F, og Haraldreina krets,
som ikke fikk til å komme på undervisningen
tirsdag 15. september, møter i Værnes kirke
29. september 14:45 eller 15:45.

NB! Undervisningen i uke 39 (22. – 24. september) går som normalt. Hele undervisningsplanen finner du her:

Plan for undervisning av værneskonfirmantene