Lånke menighetshus

Lånke menighetshus ligger ved siden av Lånke kirke og eies av Lånke menighet.

Det er mulig å leie enten hovedetasjen, sokkeletasjen eller hele huset til ulike arrangementer.

I hovedetasjen kan det dekkes til 100 personer (Det har ved noen anledninger vært dekket på til 130). I sokkeletasjen kan det dekkes til ca 25 personer.

Menighetshuset er godt utstyrt med det som trengs til et selskap (både til matlaging og dekking av bord).

Inne i hovedetasjen. Foto: Rigmor Laanke

Les mer →