Bok om Lånke menighet i 100 år

JUBILEUMSBØKER TIL SALGS:
I forbindelse med Lånke kirkes 100-årsjubileum i 1999 ble det gitt ut en egen bok: Lånke kirkehus 100 år. Kirken og folket. Et historisk tilbakeblikk i tekst og bilder. Boka er skrevet av Jan Hoås

Menighetsrådet har et restopplag av boka. Pris per eksemplar er kr. 100,- (pluss porto ved postsending). Boka kan bestilles ved å sende en e-post til soknepresten eller ringe 74 83 42 20.

Av John Gunnar Enebak

Tidl. sekretær