Informasjon om konfirmantenes fasteaksjon 24. mars 2015

Konfirmantenes fasteaksjon arrangeres tirsdag den 24. mars 2015 med utgangspunkt på Stjørdal bedehus. Konfirmantene skal da gå fra hus til hus og samle inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. Vann og klima er tema for årets aksjon. Det er mange konfirmanter som skal sendes ut i felten og planen for utsending er slik: Stokkan A+B… Fortsett å lese Informasjon om konfirmantenes fasteaksjon 24. mars 2015

Kirkegårdsvedtektene

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I STJØRDAL KOMMUNE Hjemmel Vedtektene ble vedtatt av Stjørdal kirkelige fellesråd 26.11.1997 og godkjent av Nidaros bispedømmeråd 08.01.1998 og er utarbeidet i henhold til Lov av 7. juni 1996 om kirkegårder, kremasjon og gravferd § 21 gitt av Det kongelige kultur- og kirkedepartement. Siste revisjon av vedtektene ble foretatt av fellesrådet 10.12.2008.… Fortsett å lese Kirkegårdsvedtektene