Den norske kirke i Stjørdal ønsker alle en god sommer!

Kirkekontoret holder åpent i hele sommer hverdager fra kl. 0800 til 1530, men bemanningen er preget av ferietiden.
Hvis du ringer oss eller stikker innom, skal vi hjelpe deg så godt vi kan. Du kan også kontakte oss på epost.

Livets gang

Her finner du informasjon om dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd.

Det skjer i kirken

Her finner du informasjon om gudstjenester, sangkor, trosopplæring og annen aktivitet i menighetene.

Påmeldinger

Hvis du ønsker å melde deg på konfirmasjon, tårnagentsamling eller et annet kirkelig arrangement, starter du med å trykke på bildet over.


Tema

Menighetene i Stjørdal

Stjørdal har fire aktive menigheter. Her finner du informasjon om menighetene.
Les mer

Diakoni

Diakon Hilde Ryjord er kirkas omsorgsarbeider i Stjørdal. Sorggrupper, kafetreff og hjemmebesøk er blant diakonens tilbud.
Les mer

Konfirmanttiden

Informasjon om timeplaner, leiropphold og datoer for konfirmantene.
Les mer

Input hele livet

Informasjon om stjørdalsmenighetenes tilbud til barn og unge.
Les mer


Trykk på bildene under for å finne informasjon om kirkens viktigste samlingspunkter.

Dåp

Konfirmasjon

Bryllup

Gravferd